Χημεία - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Χημεία - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό, Ασκήσεις,Τράπεζα Θεμάτων και Εικονικές Τάξεις για την εκμάθηση και κατανόηση της Διδακτικής ύλης Χημείας - Γ' Γυμνασίου.

Φυσική - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑ ΑΛΤΙΝΤΖΗ

Φυσική - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό, Ασκήσεις,Τράπεζα Θεμάτων και Εικονικές Τάξεις για την εκμάθηση και κατανόηση της Διδακτικής Φυσικής Γ' Γυμνασίου.

Νέα Ελληνικά - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΣΙΑ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Νέα Ελληνικά - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό, Ασκήσεις,Τράπεζα Θεμάτων και Εικονικές Τάξεις για την εκμάθηση και κατανόηση της Διδακτικής Ύλης Νέων Ελληνικών Γ' Γυμνασίου.

Αρχαία Ελληνικά - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΣΙΑ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αρχαία Ελληνικά - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό, Ασκήσεις,Τράπεζα Θεμάτων και Εικονικές Τάξεις για την εκμάθηση και κατανόηση της Διδακτικής Ύλης Αρχαίων Ελληνικών Γ' Γυμνασίου.

Μαθηματικά - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

Μαθηματικά - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό, Ασκήσεις,Τράπεζα Θεμάτων και Εικονικές Τάξεις για την εκμάθηση και κατανόηση της Διδακτικής Ύλης Μαθηματικών Γ' Γυμνασίου.